فضای سرپوشیده با تجهیزات (حداقل 40  متر مربع)

هر متر مربع  2/560/000   ریال با احتساب %9 مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه برق مصرفی+هزینه ثبت نام

اجازه غرفه با تجهیزات :

درخواست غرفه سرپوشیده بدون تجهیزات (غرفه خودسازی)حداقل 40  متر مربع

اجاره غرفه بدون تجهیزات :

برای ثبت نام قطعی، لازم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستی به شماره حساب : 0225061078008

شماره شبا: IR 650170000000225061078008    

بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی –کد 1454       صاحب حساب :ادریس مازندرانی – فردا ماقنتی

لطفا پس از تایید شرکت صنایع نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان و واریز وجه، تصویر فیش واریزی بانکی به همراه تصویر این فرم (ممهور به مهر شرکت )را از طریق فکس

 به شماره 021-22748740 و یا شماره تلگرام 09012060442  به ستاد نمایشگاه ارسال فرمایید.به فرمهای بدون مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمیشود.

نحوه ثبت نام:

نکات بسیار مهم:

1- لطفا قبل از واریز وجه غرفه ،ضمن مطاله مقررات اختصاصی و عمومی در نمایشگاه ،که خلاصه از آن به پیوست می باشد، مهر و امضاء فرمایید.

2- حداکثر زمان تکمیل و ارسال فرم ثبت نام و واریز وجه 98/02/10 میباشد.

3- ثبت نام قطعی منوط به واریز کامل وجه غرفه در تاریخ مقرر می باشد. موکداٌ توصیه می شود در صورت تمایل به مشارکت وجه غرفه را در تاریخ ذکر شده واریز نمایید.

4- هزینه هر متر غرفه نمایشگاهی با احتساب خدمات نمایشگاهی ، بیمه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مبلغ  2/560/000  ریال می باشد.

لطفا اطلاعات ذیل را با دقت تکمیل فرمایید، زیرا پس از تایید اطلاعات امکان ویرایش توسط شما وجود نخواهد داشت
نام شرکت *
نام شرکت انگلیسی *
نام سر درب غرفه *
نام سر درب غرفه انگلیسی *
نام مدیر عامل *
نام مدیر عامل انگلیسی *
شماره همراه مدیر عامل *
 
نام نماینده تام الاختیار *
شماره همراه نماینده *
 
کد تلفن شهر *
 
شماره تلفن ثابت *
شماره فکس
شناسه ملی *
کد اقتصادی *
استان *
شهر *
آدرس *
آدرس انگلیسی *
وب سایت
 
پست الکترونیک
 
رسته فعالیت *


رشته صنایع دستی *
گروه کالایی *


شرح کالا و خدمات *
محل غرفه *

مشخصات غرفه در فضای باز

متراژ ریالی درخواستی فضای باز (زمین خالی)
متر مربع
متراژ ارزی درخواستی فضای باز (زمین خالی)
متر مربع

شماره غرفه
توضیحات تکمیلی